Balkan gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody
tm EN RU
Gämi gurulmagy meýilleşdirilýänligi sebäpli iş tejribesi bolan hünärmenleri we inženerleri işe çagyrýarys
24 Sentýabr, 2022 ý.

BILDIRIŞ!
“Balkan” gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody” AGPJ
Gämi gurulmagy meýilleşdirilýänligi sebäpli iş tejribesi bolan hünärmenleri we inženerleri işe çagyrýarys (degişli sertifikatly hünärmenlere garaşylýar):

Bildirilýän talaplar:

Isleg bildirýän dalaşgärler maglumatlaryny “Balkan” gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody” AGPJ-nyň saýtyna ugradyp bilerler.

Adres: Türkmenistan, Balkan welaýaty, ş.Türkmenbaşy, köç. Şagadam 8.
Habarlaşmak üçin belgiler: +993 243 49441; +993 243 49541; +993 243 60765;
Faks: +993 243 49542
E-mail: balkanshipyard.tm@gmail.com

Ýokary kwalifikasiýaly hünärmenlere ýaşaýyş jaý bilen üpjün ediler. Ýaşaýan ýerinden gatnatmak üçin ulag bilen  üpjün ediler, şeýle-de zadowyň çäginde naharhana hem bar.
Saýlanan dalaşgärler gürrüňdeşlige çagyrlar.
Biz size garaşýas!