Balkan gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody
Habarlaşmak
tm EN RU

Habarlaşmak

Soraglaryňyzy, teklipleriňizi we bellikleriňizi aşakdaky form arkaly iberip bilersiňiz. Siziň hatyňyz biziň hünärmenlerimiz tarapyndan, iň gysga wagtda jogaplanar. Hyzmatdaşlyk üçin sagboluň.
ady:
E-mail:
Hat:
E-mail:

marketinginfo@balkanshipyard.com.tm

Telephone:

+993 243 49441

Faks:

+993 243 49542

Salgymyz:

Türkmenistan Balkan welaýaty,
Türkmenbaşy ş. köçe Şagadam, jaý 8.