Balkan gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody
tm EN RU

Gämi gabara sehi

Turba önümler sehi

Mehaniki abatlaýyş sehi

Profilleri bükýän enjam

Enjamyň ýa-da tehniki serişdäniň kysymy:  Hürsan
Öndürilen ýyly:  2017
Öndürilen ýurdy:  Türkiýe

Rama portal presi

Enjamyň ýa-da tehniki serişdäniň kysymy: Hürsan
Öndürilen ýyly: 2017
Öndürilen ýurdy: Türkiýe

Montaj we ideg üçin göçme portal

Enjamyň ýa-da tehniki serişdäniň kysymy:  IMG
Öndürilen ýurdy:  Germaniýa
Öndürilen ýyly:  2017

Iş balkalary üçin kepşirleme enjamlary (MIG / MAG)

Enjamyň ýa-da tehniki serişdäniň kysymy:  DERYA GRUP
Öndürilen ýurdy:  Türkiýe
Öndürilen ýyly:  2017

Elektrik energiýasyny, gysylan howany, tehniki gazy we gorag gazyny alma nokady

Enjamyň ýa-da tehniki serişdäniň kysymy:  GLOBAL LINK
Öndürilen ýurdy:  Türkiýe
Öndürilen ýyly:  2017

Iş balkalary üçin kebşirleme enjamlary (WIG)

Enjamyň ýa-da tehniki serişdäniň kysymy: ÖZMETAL
Öndürilen ýurdy:  Türkiýe
Öndürilen ýyly:  2017

Ýükleme-düşürme stolly, dogry we belli bir burç astynda kesmek üçin rolik stoly bolan lenta byçgysy
Enjamyň ýa-da tehniki serişdäniň kysymy: Uzay  Makina  
Öndürilen ýurdy:  Türkiýe
Öndürilen ýyly:  2017
Gyrýan stanok

Enjamyň ýa-da tehniki serişdäniň kysymy:  Knuth R 80T

Öndürilen ýurdy:  Germaniýa

Öndürilen ýyly:    2017

Burawlap deşýän stanok

Enjamyň ýa-da tehniki serişdäniň kysymy:  KAAST
Öndürilen ýurdy:  Germaniýa
Öndürilen ýyly:  2017

Turbalary gaýtadan işleýän stanok

Enjamyň ýa-da tehniki serişdäniň kysymy:  KAAST

Öndürilen ýurdy:  Germaniýa

Öndürilen ýyly:  2017

Turbalaryň otbortowka edilmesi üçin enjam

Enjamyň ýa-da tehniki serişdäniň kysymy:  KAAST
Öndürilen ýurdy:  Germaniýa
Öndürilen ýyly:  2017

El ryçag gaýçylary
Enjamyň ýa-da tehniki serişdäniň kysymy:  KAMEL KAYNAK KM-13
Öndürilen ýurdy:  Türkiýe
Öndürilen ýyly:  2017
List metaly bükmek üçin 3 rolikli enjam
Enjamyň ýa-da tehniki serişdäniň kysymy:  KAMEL KAYNAK IR 1050X68
Öndürilen ýurdy:  Türkiýe
Öndürilen ýyly:  2017
List metal üçin gyralaryny büküji stanok

Enjamyň ýa-da tehniki serişdäniň kysymy:  KAMEL KAYNAK IR 1050X68
Öndürilen ýurdy:  Türkiýe
Öndürilen ýyly:  2017

Lentobyçgy stanogy

Enjamyň ýa-da tehniki serişdäniň kysymy:  UZAY MAKINA

Öndürilen ýurdy:  Türkiýe

Öndürilen ýyly:  2017

Gyrýan stanok

Enjamyň ýa-da tehniki serişdäniň kysymy:  Knuth R 80T

Öndürilen ýurdy:  Germaniýa

Öndürilen ýyly:    2017

Lento ýylmaýjy stanok

Enjamyň ýa-da tehniki serişdäniň kysymy:  KAMEL KAYNAK SBT 3013

Öndürilen ýurdy:  Türkiýe

Öndürilen ýyly:  2017

Burawlap deşýän stanok

Enjamyň ýa-da tehniki serişdäniň kysymy:  Kaast Maxion BT356FST

Öndürilen ýurdyGermaniýa

Öndürilen ýyly2017

Geliotin gaýçy

Enjamyň ýa-da tehniki serişdäniň kysymy:  KAMEL KAYNAK SBT 3013

Öndürilen ýurdy:  Türkiýe

Öndürilen ýyly:  2017

Ýükleme-düşürme stolly, dogry we belli bir burç astynda

Enjamyň ýa-da tehniki serişdäniň kysymy:  UZAY MAKINA UMSO 350 GE

Öndürilen ýurdy:  Türkiýe

Öndürilen ýyly:  2017

Faskalary süpürip aýyrmak üçin press

Enjamyň ýa-da tehniki serişdäniň kysymy:  KAMEL KAYNAK

Öndürilen ýurdy: Türkiýe

Öndürilen ýyly:  2017

Stolyň üstünde goýulýan burawlap deşiji stanok

Enjamyň ýa-da tehniki serişdäniň kysymy:  KAAST BTB 18

Öndürilen ýurdyGermaniýa

Öndürilen ýyly2017

Hilli polat üçin perforatorly we pazlary kesýän enjamly gaýçy

Enjamyň ýa-da tehniki serişdäniň kysymyKAAST

Öndürilen ýurdyGermaniýa

Öndürilen ýyly2017

Gyrýan- frezer stanok

Enjamyň ýa-da tehniki serişdäniň kysymy:  KAAST

Öndürilen ýurdy: Germaniýa

Öndürilen ýyly:   2017

Tokar stanogy

Enjamyň ýa-da tehniki serişdäniň kysymyKNUTH SINUS 330/3300T

Öndürilen ýurdyGermaniýa

Öndürilen ýyly:  2017

Dogry Ýylmaýjy stanok

Enjamyň ýa-da tehniki serişdäniň kysymyKAAST 50100T

Öndürilen ýurdyGermaniýa

Öndürilen ýyly:  2017

Tegelek Ýylmaýjy stanok

Enjamyň ýa-da tehniki serişdäniň kysymyKAAST

Öndürilen ýurdyGermaniýa

Öndürilen ýyly2017

MAG metal detallary kepşirlemek üçin kepşirleme kabinalary

Enjamyň ýa-da tehniki serişdäniň kysymyÖZMETAL

Öndürilen ýurdyTürkiýe

Öndürilen ýyly:  2017

El ryçag gaýçylary

Enjamyň ýa-da tehniki serişdäniň kysymy:  KAMEL KAYNAK KM -13

Öndürilen ýurdy:  Türkiýe

Öndürilen ýyly:  2017

Turbalary gaýtadan işleýän stanok

Enjamyň ýa-da tehniki serişdäniň kysymy:  KAAST TUBOMAT

Öndürilen ýurdy:  Türkiýe

Öndürilen ýyly:  2017

Gidrawliki pres

Enjamyň ýa-da tehniki serişdäniň kysymy:  KAMEL KAYNAK DPM 1570/100

Öndürilen ýurdy:  Türkiýe

Öndürilen ýyly:  2017

Karetkaly byçgy bilen kesýän sirkulýar stanok

Enjamyň ýa-da tehniki serişdäniň kysymy:  ART MAKINA

Öndürilen ýurdyTürkiýe

Öndürilen ýyly:  2017

Fugowalniý-reýsmusowyý stanok

Enjamyň ýa-da tehniki serişdäniň kysymy:  ART MAKINA A 951 LS

Öndürilen ýurdy:  Türkiýe

Öndürilen ýyly:  2017

Gyralaryň işlenilmegi üçin fason-frezer stanogy

Enjamyň ýa-da tehniki serişdäniň kysymyART MAKINA T45

Öndürilen ýurdyTürkiýe

Öndürilen ýyly:  2017

Burawlap deşýän we urup oýujy stanok

Enjamyň ýa-da tehniki serişdäniň kysymyART MAKINA

Öndürilen ýurdy:  Türkiýe

Öndürilen ýyly:  2017

Lento byçgy

Enjamyň ýa-da tehniki serişdäniň kysymy:  ART MAKINA FB710

Öndürilen ýurdyTürkiýe

Öndürilen ýyly:  2017

Alyp beriji we kabul ediji ulgamy bolan kleý çalýan stanok

Enjamyň ýa-da tehniki serişdäniň kysymy:  ART MAKINA S2R 2000
Öndürilen ýurdy:  Türkiýe
Öndürilen ýyly:  2017