Balkan gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody
Habarlar
Baş sahypa
Hyzmatlar
Biz barada
Habarlar
Habarlaşmak
tm EN RU
Noýabr aýy boýunça alynyp barylýan işler
30 Noýabr, 2020 ý.

“Deňiz söwda floty” ÝGPJ-ne degişli bolan “Etrek” nebit we nebit önümlerini daşaýan gämisi 2020-nji ýylyň oktýabr aýynda zawodyň çägine düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin gelip, häzirki wagtda gämide 1-nji we 2-nji gat boýag işleri tamamlanyp, jemleýji 3-nji gat boýag işleri alnyp barylýar.

“BerkDagdan” Hususy kärhanasyna degişli bolan “Feniks-1” (ARKSTAR UNICORN) köp ugurly tirkeg gämisi 2020-nji ýylyň noýabr aýynyň 11-ne zawodyň çägine gelip, häzirki wagtda gämide abatlaýyş işlerine taýynlyk görülýär.

“Mawy Deňiz Gurluşyk” Hojalyk jemgyýeti bilen baglaşylan şertnamanyň esasynda “СM RUBY” tirkeg gämisini 2020-nji ýylyň noýabr aýynyň 20-ne zawodyň çägine gelip, gämide nobatdaky abatlaýyş işleri geçirmek meýilleşdirilýär.