Balkan gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody
tm EN RU
«Balkan» gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody» AGPJ
01 Oktýabr, 2021 ý.

«Balkan» gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinde 2021-nji ýylyň Sentýabr aýynda abatlanýan gämiler barada MAGLUMAT

Deňiz söwda floty» ÝGPJ-ne degişli  bolan «Türkmenistan» gury ýük gatnadýan  gämisi, «Balkan» gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň çägine 2021-nji ýylyň 5-nji fewralynda düýpli abatlaýyşa gelip, gämi galdyryjy desgasyna galdyrylyp häzirki wagtda gäminiň arassalanan ballast tanklaryny şpangoutlary, knislerini, palasabulplaryny çalşyrmak alnyp barylýar we dowam edilýär.

          

 

«At-abraý» hojalyk jemgyýetine  degişli  bolan «Ceren-E» tirkeg-kran gämisi «Balkan» gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň çägine 2021-nji ýylyň 16-njy aprelinde  gelip, zawodyň gämi galdyryjy desgasyna galdyrylyp ýeňil abatlaýyş işleri dowam edýär.

   «Deňiz söwda floty» ÝGPJ-ne degişli bolan «Berkarar» ýolagçylary we awtoulaglary daşaýan gämisi  «Balkan» gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň çägine 2021-nji ýylyň 15-nji sentýabrynda düýpli abatlaýyşa gelip, gämi galdyryjy desgasyna galdyrylyp häzirki wagtda çenli kingston ýaşikleri arassalamak işleri dowam edýär.   Судно для перевозки грузовых автомобилей и пассажиров «Berkarar» принадлежащий Акционерному обществу закрытого типа «Морской торговый флот» прибыло 15.09.2021г. на территорию Акционерного общества открытого типа «Судостроительный и судоремонтный завод «Балкан» для для капитального ремонта и был поднят в ДОК. В настоящее время продолжаются работы по очистке кингстон ящиков судна.

 

«Deňiz sňwda floty» ÝGPJ-ne degişli bolan «Almaz» ýolagçy daşaýan gämisi, «Balkan»  gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň çägine 2021-nji ýylyň 17-nji sentýabrynda düýpli abatlaýyşa gelip, gämi galdyryjy desgasyna galdyrylyp häzirki wagta çenli boýag işleri gutardy we baş dwigatelini, wint, rul ulgamyny abatlamak işleri alnyp barylýar.