Balkan gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody
tm EN RU
Türkmenistan Koreýanyň ösen gämi gurluşyk tehnologiýalaryny ornaşdyrýar
30 Mart, 2024 ý.

«Balkan» gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody bilen «Koryo Shipbuilding Industry Technology Co., Ltd.» kompaniýasynyň arasynda alnyp barylýan hyzmatdaşlygyň çäginde möhüm waka bolup geçdi: koreý hyzmatdaşlar türkmen tarapyna gämi gurluşyk pudagynda özleriniň «nou-hau» tejribelerini öwretdiler.

Bu bolsa türkmen gämi gurluşygynyň ösüşinde täze tapgyra öwrüldi. Berlen taslama resminamalary zawodyň mümkinçiliklerini ep-esli giňeldip, ýylda 4 gämi gurmagyň deregine 5 gämi gurmaga mümkinçilik berýär, şeýle hem Türkmenistanda gämi gurluşygynyň täze standartlaryny kesgitleýär.

Bu maksatlara ýetmek üçin zawod işjeň enjamlaşdyrylýar, täze enjamlar satyn alynýar, önümçilik prosesleri kämilleşdirilýär we işler tizleşdirilýär.

Koreýa tehnologiýalarynyň tagallalary we türkmen hünärmenleriniň çeken zähmeti netijesinde «Balkan» zawody täze derejä çykýar. Zawodyň önümçilik kuwwaty güýçlenýär, gämileriň hili ýokarlanýar we önümleriň görnüşi giňelýär.

Bu zawodyň diňe bir gämä bolan islegi kanagatlandyrmagyna mümkinçilik bermän, eýsem eksport üçin täze mümkinçiliklerini hem açar.

Koreý «nou-hau»-nyň geçirilmegi Türkmenistanyň dünýä gämi gurluşyk jemgyýetine goşulmak meýlini tassyklaýar we iň ýokary standartlara ygrarlydygyny görkezýär.