Balkan gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody
tm EN RU
«Balkan» zawody ISO şahadatnamalaryna dalaşgärlik edýär: Türkmen gämi gurluşygy täze derejä çykýar!
03 Aprel, 2024 ý.

«Balkan» gämi gurluşyk we abatlaýyş zawodynda koreý kompaniýasy tarapyndan geçirilen audit üstünlikli tamamlady, bu bolsa ISO şahadatnamalaryny almak ugrunda möhüm waka boldy.

Mälim bolşy ýaly, zawod üç sany şahadatnamalary almagy meýilleşdirýändigi barada öň habar berilipdi: ISO 9001:2015 hili dolandyrmagyň ulgamy; ISO 45001:2018 Zähmeti goramak we tehniki howpsuzlygy üpjün etmegiň dolandyryş ulgamy; ISO 14001:2015 daşky gurşawy goramagyň dolandyryş ulgamy.

Audityň üstünlikli tamamlanmagy, bu «Balkan» zawodynyň halkara gämi gurluşyk jemgyýetine goşulmagy we berilýän hyzmatlaryň iň ýokary hilini tassyklamak üçin ýene bir ädimdir.

«Balkan» zawody, bäsdeşlige ukyplylygyny we täze üstünliklere taýýardygyny görkezip, dünýä derejesinde ykrar edilmeginde ynamly hereket edýär.