Balkan gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody
tm EN RU
«USAID» Garagum kanalynda awtomatiki suw akymyny ölçemek ulgamyny işe girizdi
03 Maý, 2024 ý.

Aşgabat şäheriniň golaýyndaky Garagum kanalynyň kenarynda ABŞ-nyň Halkara ösüş gullugy (IDUSAID) we Döwlet suw serişdeleri komiteti bu möhüm ugur boýunça suw akymyny ölçemek üçin täze awtomatlaşdyrylan ulgamy işe girizdi.

Ulgamyň ösüşi «Bosfor» ýaşlar merkezine we «Garagumderýasuwhojalyk» birleşigine degişlidir. Awtomatlaşdyrylan suw hasaba alyş ulgamy, Türkmenistan hökümetine Garagum kanalynyň akymlary we suw akymlary barada gymmatly maglumatlary berer.

Bu ulgamdaky maglumatlar ýörite programma üpjünçiliginde ýazga alynar we ýazylar. Maglumat hakyky wagtda elýeterli bolar, bu Türkmenistanyň Suw baýlyklary baradaky döwlet komitetine oba hojalygy, içgi zerurlyklary we senagat üçin suwuň has takyk paýlanyşyny meýilleşdirmäge mümkinçilik berer.