Balkan gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody
tm EN RU
Aziýa — Ýewropa ugry boýunça ýük ýollamagyň nyrhlary peselmegini dowam etdirýär
14 Maý, 2024 ý.

Konteýnerleri Aziýadan esasy sarp ediş bazarlaryna ýollamak üçin nyrhlar peselmegini dowam etdirýär. 13 — 17-nji senenama hepdelerinden (mart aýynyň ahyryndan) Ýewropa üçin nyrhlar takmynan 7% düşen bolsa, Demirgazyk Amerika üçin bahalar ondan hem pese gaçdy: Ýuwaş ummanyň kenar portlary boýunça 11%, Atlantik üçin 17% azaldy.

Şanhaý — Demirgazyk Ýewropa portlary ugry boýunça «Drewry WCI» indeksiniň bahasy her FEU üçin psihologiki bellikden — 3 müň amerikan dollaryndan aşak düşdi. Şanhaý — Los-Anjeles boýunça 3,5 müňden, Şanhaý — Nýu-Ýork ugrunda 4,5 müňden aşakda boldy.

Muňa garamazdan, dekabr aýynyň başynda Gyzyl deňizde ýüze çykan meselelerden ozalky ýaly, nyrhlar ýokary bolmagynda galýar. Ýewropa ugurlary üçin tapawut takmynan 2,5 esse, ABŞ portlaryna barýan ugurlar boýunça 75% bolup durýar.

Daşaýjylaryň üpjünçiligi we nyrhlary häzirki derejede saklamak boýunça hiç hili tagalla etmedik hem-de teklipleri hödürlemedik ýagdaýynda nyrhlaryň düşmeginiň dowam etdirmegi gaty ähtimal. «Sea-Intelligence» tarapyndan berilýän habarda gatnawlaryň ýatyrylmagy bilen, mümkinçilikleriň azalmagynyň rekord derejede pesdigi mälim edilýär.