Balkan gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody
tm EN RU
Pekin — ulag merkezi: Hytaýyň paýtagtynyň täze dolandyryş merkeziniň gurluşygy nähili dowam edýär
22 Maý, 2024 ý.

2025-nji ýylyň ahyryna çenli Pekinde Aziýanyň iň uly ýerasty ulag merkezlerinden biri açylar we Hytaýyň esasy hem iri ulag taslamalarynyň üstüni ýetirer. Ol şäher häkimliginiň täze dolandyryş merkezini ýurduň infrastrukturasy bilen utgaşdyrar. «Inbusiness.kz» tarapyndan berlen hasabat bu taslamanyň nähili durmuşa geçirilýändigini tassyklaýar.

Administratiw merkezini göçürmegiň umumy bahasy takmynan 6-7 milliard dollar töweregi bolup, Pekiniň täze sebiti bolan Tunçžou şäherini taryhy merkezi, ýakyn welaýatlar we Hytaýyň esasy şäherleri bilen birleşdirjek ulag merkeziniň gurluşygyny öz içine alýar. Şäher häkimliginiň göçürilmegi üçin administratiw binalar toplumynyň, köp sanly ýaşaýyş jaýlarynyň, ulag merkeziniň, medeni we dynç alyş desgalarynyň, şeýle hem işewürlik merkeziniň gurluşygy meýilleşdirilýär.

Bu ugurda esasy maksat ulag merkezi bolar (umumy gurluşyk býudjetiniň 65 %-i). Ol 61 gektar meýdanda ýerleşip, ýerüsti we ýerasty desgalar toplumyna bölünýär. Umumy gurluşyk meýdany bolsa 2,67 million inedördül metre barabardyr. Toplumyň umumy meýdany 1,39 million inedördül metr bolan ýerasty bölegi 2025-nji ýylyň ahyryna çenli gurlar. Gurluşygyň umumy bahasy (beýikligi 200 metre çenli bolan binalaryň guruljak ýer bölegini hem goşmak bilen) 31,8 milliard ýuana (4,4 milliard dollar) barabar bolar.