Balkan gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody
tm EN RU
Astrahanda Hazar metbugat forumy awgust aýynda geçiriler
22 Maý, 2024 ý.

Her ýyl dürli ýurtlardan metbugat hünärmenlerini bir ýere jemleýän Astrahanda Hazar metbugat forumy 2024-nji ýylyň awgust aýynda geçiriler. Bu barada TASS habar berýär.

«2024-nji ýylda dokuzynjy gezek Astrahanda Hazar metbugat forumy geçiriler, bu bitewi maglumat meýdany döretmek wezipelerini ýerine ýetirýär, maglumatlaryň galplaşdyrylmagyny aradan aýyrmaga kömek edýär, möhüm meseleler boýunça bitewi maglumat meýilnamasyny döredýär. 2024-nji ýylda forum 16-njy awgustda geçiriler»-diýip Astrahan sebitiniň medeniýet ministri Prokofiýewa aýtdy.

Çärä «Hazar möwsümleri» medeni festiwaly dowam etdiriler, onuň çäginde Astrahan Kremlinde açyk asmanda opera çykyşy görkeziler; festiwal çärelerine dünýä sahnasynyň ýyldyzlary gatnaşar. Mundan başga-da, festiwalyň çäginde Russiýanyň, Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gazagystanyň we Türkmenistanyň sazandalaryny öz içine alýan Hazar döwletleriniň simfoniki orkestri çykyş eder.