BALKAN GÄMI GURLUŞYK WE ABATLAÝYŞ ZAWODY

Türkmenbaşy şäherindäki gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody ýurdumyzda gämi gurluşyk we gämileri abatlamagy ulgamy boýunça ilkinji ädim bolup, milli ykdysadyýetimize we ýurdumyzyň deňiz-derýa ulaglary pudagynyň ösmegine uly goşant goşýar.

BALKAN GÄMI GURLUŞYK WE ABATLAÝYŞ ZAWODY SANLARDA

Zawodyň önümçilik kuwwady ýylda tonna polady işlemek

Awtomatlaşdyrylan ulgamlary peýdalanmak bilen ýylda gämi

2000 tonna polady işlemek arkaly ýylda gämini abatlamak

Balkan gämi gurluşyk we abatlaýyş zawodynyň umumy meýdany

HABARLAR

20.06.2024

Türkmenistan bilen Russiýanyň özara haryt dolanyşygy 2023-nji ýylda 13% ýokarlandy

Read More

15.06.2024

«TULM» AGPJ-niň gurnamagynda «MNG Airlines» Türkmenbaşy Halkara howa menzilinden multimodal gatnawy amala aşyrdy

Read More

17.06.2024

Tähran we Nýu-Deli Çabahar portuny dolandyrmak boýunça 10 ýyllyk ylalaşyk gazandy

Read More

16.06.2024

Waşingtonda Hazarüsti halkara ulag geçelgesini ösdürmek boýunça forum geçiriler

Read More

15.06.2024

«Türkmendeňizderýaýollary» agentligi halkara bäsleşik yglan edýär

Read More

14.06.2024

13-14-nji maý aralygynda Azerbaýjan Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçisi Gismat Gozalowyň Balkan welaýatyndaky iş sapary

Read More
Previous
Next

HYZMATLARYMYZ

GÄMI GURLUŞYK

GÄMILERI WE BURAW PLATFORMALARY ABATLAMAK HYZMATLARY

KONTEÝNERLERI ABATLAMAK

SENAGAT WE HOJALYK  ÖNÜMÇILIGI

METAL WE METAL ÖNÜMLERINI GAÝTADAN IŞLEMEK WE IŞLÄP TAÝÝARLAMAK

INŽINIRING

IT hyzmatlary

TERJIME HYZMATLARY

PAÝDARLARYMYZ

0 %
0 %
0 %
0 %

Adamlary sagdyn we howpsuz saklamagy maksat edinýäris

BALKAN GÄMI GURLUŞYK WE ABATLAÝYŞ ZAWODY

SALGYMYZ: Türkmenistan Balkan welaýaty, Türkmenbaşy ş. köçe Şagadam, jaý 8.

FAKS: +993 243 49542

Telefon: +993 243 49441

E-mail: marketinginfo@balkanshipyard.com.tm

Copyrigt © 2024. Ähli Hukuklary Goragly

Scroll to Top